FAM

Välkommen till FAM!

Visionen för FAM är att möjliggöra landsgagnelig forskning och utbildning genom att vara en engagerad och värdeskapande ägare. FAM strävar efter att Wallenbergstiftelserna förblir Sveriges mest respekterade privata finansiär av vetenskaplig forskning.

 

 

Bakgrund

 

Foundation Asset Management förvaltar, genom ägande och rådgivning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfonds tillgångar.

 

Dotterbolaget Foundation Administration Management, hanterar anslags- och stiftelseadministration för samtliga Wallenbergstiftelser.

 

 

Vår ägare: Wallenbergstiftelserna

 

Wallenbergstiftelserna är ett samlingsnamn för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg.

 

De tre största stiftelserna Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond är tillsammans en av Sveriges största forskningsfinansiärer.

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

Stiftelsen grundades år 1917 och delar ut 1,3 miljarder kronor årligen, sedan dess grundande har mer än 16 miljarder kronor delats ut till svensk forskning och utbildning.

 

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential , nationellt viktig infrastruktur och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen har främst beviljats till forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik.

 

Läs mer om Stiftelsen

 

 

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen grundades 1963 och delar ut cirka 90 miljoner kronor årligen, sedan dess grundande har mer är 1,3 miljarder kronor delats ut till svensk forskning och utbildning.

 

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential och individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen har främst beviljats till forskning inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap samt till individstöd inom klinisk medicin.

 

 

Läs mer om stiftelsen

 

 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

 

 

Stiftelsen grundades 1960 och delar ut cirka 55 miljoner kronor årligen, sedan dess grundande har mer än 800 miljoner kronor delats ut till svensk forskning och utbildning.

 

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential och projekt inom lärande samt barn- och ungdomsprojekt. Anslagen har främst beviljats till forskning inom humaniora.

 

Läs mer om Stiftelsen

 

 

 

 

Bolag

Bland bolagen finns:

 

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage