FAM

Foundation Administration Management

Målet för det helägda dotterbolaget FAM Foundation Administration Management är att hantera anslags- och stiftelseadministrationen för samtliga Wallenbergstiftelser på ett så effektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt, och samtidigt verka för att stärka forskningens ställning i samhället.


 

Styrelse

Peter Wallenberg Jr,  ordförande
Hans Wibom, arbetande vice ordförande
Göran Sandberg

 

Ledning

Ingrid Sundström, VD

 

Kontakt

 

Ingrid Sundström, VD
E-post: info(at)fam.se

Gabriella Kiessling

E-post: info(at)fam.se

 

 

Bolag

Bland bolagen finns:

 

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage