FAM

Foundation Asset Management

Målet för Foundation Asset Management är att som en omdömesgill och engagerad förvaltare och rådgivare hantera bolagets och Stiftelsernas tillgångar.

 

Genom att kombinera Stiftelsernas historia och breda nätverk med nya idéer är målet att över tiden skapa en real tillväxt på Stiftelsernas kapital och att säkerställa en långsiktig stabil tillväxt i anslagen. FAM ska också vara en garant för att huvudägaransvaret i innehaven även framgent utövas på ett engagerat och omdömesgillt sätt.

 

Styrelse

Marcus Wallenberg, Ordförande
Göran Sandberg

Peter Wallenberg Jr

Hans Wibom
Lars Wedenborn

 

Investeringskommitté

Claes Dahlbäck
Jacob Wallenberg
Marcus Wallenberg
Lars Wedenborn

 

Organisation

Lars Wedenborn, VD
E-post: lw(at)fam.se, Tel: +46 735 23 77 35

 

Kristian Sildeby, CFO/Investment Manager
E-post: ks(at)fam.se, Tel: +46 8 545 077 38

Magnus Fernström , Investment Manager

E-post: mf(at)fam.se, Tel: +46 8 545 077 40


Richard Nilsson , Investment Manager

E-post: rn(at)fam.se, Tel: +46 8 545 077 31

Liselotte Ray, Assistent
E-post: lr(at)fam.se, Tel: +46 8 545 077 36

 

Kontakt

Press/media: Lars Wedenborn
Nya investeringar: Kristian Sildeby

Bolag

Bland bolagen finns:

 

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage