Innehaven

FAM:s innehav uppgick vid 31 dec 2016 till cirka 41 miljarder kronor.

De största innehaven är de noterade bolagen SKF, Stora Enso och Munters samt onoterade Höganäs, Bergvik Skog och Nefab. Därutöver finns ett begränsat antal mindre direktinvesteringar i tillväxtföretag så som Glo, Sol Voltaics och Kivra samt ett fåtal fondinvesteringar.

Kortfakta större innehav

Innehav Kortfakta Ägarandel (kapital/röster i procent) Värde innehav per 31/12 2016 Mdr kronor
SKF Världsledande kullagertillverkare sedan 1907 13,6/29,2 10,4
Stora Enso Världsledande företag inom hållbar skogsindustri 10,2/27,3 7,9
Munters Världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling 10,0/10,0 *** 1,0 ***
IPCO Världsledande leverantör av industriella processlösningar 100 onoterat ****
Höganäs Världsledande producent av järn- och metallpulver 50/50* onoterat
Nefab Världsledande leverantör av industriella förpackningslösningar 50/50** onoterat
Bergvik Skog Ett av Europas största skogsägande bolag 15,0/15,0 onoterat

* Privatägd tillsammans med Lindéngruppen genom Höganäs Holding AB.
** Ägs tillsammans med familjen Nordgren/Pihl.
*** Per 19 maj 2017.
**** Per 1 december 2017.

Kortfakta övriga innehav

Innehav Kortfakta
PWP Äger och förvaltar vindkraftparker
ACR Återförsäkringsbolag verksamt i Asien
Glo Utvecklar nanotrådar för LED
Sol Voltaics Utvecklar nanotrådar för solceller
Kivra Sveriges ledande digitala brevlådeoperatör
Elk Entertainment Ledande utvecklare och producent av TV-format
Cellutech Utvecklare av applikationer inom träindustrin
Lindström & Göthberg Specialiserad aktör inom ledarskapsutveckling
Alfvén & Didrikson Investeringsbolag för tidiga bolag