Pressmeddelande

FAM går in som hälftenägare i Nefab

16 april 2015

FAM AB går genom en riktad nyemission in som hälftenägare till Nefab-koncernen. Familjen Nordgren/Pihl kvarstår som hälftenägare. Affären ger bolaget två långsiktiga ägare som skapar ännu bättre förutsättningar för att förverkliga Nefabs vision att utvecklas som en global partner för kompletta förpackningslösningar, med fokus på multinationella nyckelkunder.

Familjen Nordgren/Pihl grundade Nefab 1949 och var fram till 2007 majoritetsägare i bolaget. Bolaget var under perioden 1996 till 2007 noterat på Stockholmsbörsen. Från 2007 till hösten 2014 samägde familjen Nefab med Nordic Capital, varpå familjen återigen blev ensam ägare genom att köpa Nordic Capitals aktier. I samband med det meddelades att man avsåg ta in en finansiellt stark partner som delägare.

FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna, går nu in som hälftenägare till Nefab genom en riktad nyemission om 1,1 mdr kronor.

Familjen Nordgren/Pihl ser mycket positivt på det kommande partnerskapet.

”Den här affären ger Nefab en finansiell styrka med tillgång till ett industriellt nätverk som är positivt för bolaget”, säger Ing-Marie Nordgren, dotter till grundaren av Nefab.

”Nefab är ett globalt bolag med en mycket stark position i sin bransch. Det passar bra som en långsiktig investering för oss”, säger Lars Wedenborn, vd för FAM.

”Tillsammans med vår blivande partner och bolagets ledning ska vi fortsätta att utveckla bolaget”, fortsätter Wedenborn.

”Det känns mycket inspirerande att FAM nu går in som delägare i Nefab”, säger VD David Mörk. ”

”I en internationell förpackningskoncern med stora tillväxtmöjligheter är det en viktig förutsättning att ha långsiktiga och stabila ägare som ger oss möjligheter att förverkliga bolagets tillväxtstrategi. Dessutom får vi nu, med FAM, tillgång till ett brett industriellt kunnande vilket självklart adderar värden”, fortsätter Mörk.

Nefab är idag verksamt i 30 länder i Europa, Nord/Sydamerika och Asien. Produkter och tjänster tillhandahålls i dessa länder till kunder inom ett flertal olika industrisegment. Hälften av Nefabs omsättning kommer från globala kunder som har behov av en leverantör som kan koordinera deras förpackningsbehov över flera kontinenter. Nefabs globala affärsupplägg möjliggörs genom en stark lokal närvaro i världens ledande industrinationer och över 10 000 kunder får varje år sina förpackningsbehov tillgodosedda av bolaget. Nefabs vision är att vara den globala partnern för kompletta förpackningslösningar.

Affären är föremål för godkännande från berörda myndigheter. Navigo Partners och Hannes Snellman har varit familjen Nordgren/Pihls rådgivare i transaktionen. FAM har rådgivits av Vinge och Erneholm Haskel.

Kontaktinformation:
Familjen Nordgren/Pihl
Jochum Pihl
tel. +46 70 541 53 80
e-mail: jochum.pihl [at] nefab.com

FAM AB
Lars Wedenborn, VD
tel. +46 735 23 77 35
e-mail: lars.wedenborn [at] fam.se

Nefab
David Mörk, VD
tel. +46 72 724 02 72
e-mail: david.mork [at] nefab.com

Om Nefab
Nefab, grundat 1949, erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner med fokus på telekom-, energi-, flyg-, fordon- och medicinteknisk industri. Nefab har omkring 2 400 medarbetare i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Omsättningen 2014 uppgick till cirka 3 miljarder SEK. För mer information om Nefab, välkommen in på www.nefab.com

Om FAM
FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal mindre investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning. För mer information om FAM, välkommen in på www.fam.se