Innehaven

FAM:s innehav uppgick per 31 dec 2019 till ca 52 miljarder kronor.

De största innehaven är de noterade bolagen SKF, Stora Enso och Munters samt onoterade IPCO, Kopparfors Skogar, Höganäs, Nefab och Kivra. 

Kortfakta större innehav

Innehav Kortfakta Ägarandel per 31/12 2019 (kapital/röster i procent) Värde innehav per 31/12 2019 Mdr kronor
SKF Världsledande tillverkare av kullager och andra relaterade produkter 13,8/29,1 11,9
Stora Enso Globalt ledande leverantör av förnybara material inom kartong, 
förpackning, biomaterial, träkonstruktioner och papper
10,2/27,3 11,2
Munters Leverantör av hållbara klimatlösningar för krävande industri- och jordbrukslösningar 21,1/21,1 1,9
IPCO En global leverantör av industriella processlösningar 100 onoterat
Kopparfors
Skogar
Ett av Sveriges största skogsägande bolag 100 onoterat
Höganäs Världsledande metallpulvergrupp 50/50* onoterat
Nefab Optimerade förpackningslösningar som reducerar total kostnad och miljöpåverkan 50/50** onoterat
Kivra Sveriges ledande digitala brevlåda 37,3/37,3 onoterat

* Privatägt tillsammans med Lindéngruppen genom Höganäs Holding AB.
** Ägs tillsammans med familjen Nordgren/Pihl.

Kortfakta övriga innehav

Innehav Kortfakta
Glo Utvecklar nanotrådar för LED
Lindström & Göthberg Specialiserad aktör inom ledarskapsutveckling
Alfvén & Didrikson Investeringsbolag för tidiga bolag
AMEXCI Design, certifiering och utbildning inom additiv tillverkning
Combient Innovation, samarbete och utveckling för digitalisering inom industrin
82an Investeringsbolag för tidiga bolag
Peltarion Utvecklar och tillhandahåller plattform för AI applikationer